Otreteks første store prosjekt med entreprenørselskapet Skanska i Trøndelag, i tett samarbeid med akustiker og arkitekt. Otretek leverte tak og vegger i kirkerom, tak og veggabsorbenter i vektersal, vegger i fellesrom og veggabsorbenter i storsal.