Ved Molde Bibliotek har vi levert alt av spesialinnredning som bokreol på 10 x 5 meter, bokhyller og skranke.