Signert rammeavtale med Oslo Kommune


Otretek og Oslo kommune v/Undervisningsbygg Oslo KF har inngått rammeavtale for leveranse og montasje av lydabsorbenter til 73 skoler i Oslo.
Rammeavtalen varer fram til 2022 med opsjon på forlengelse for 2 år.

Oppsal før

Oppsal etter

Trasop før

Trasop etter

Personvern