Flerbrukshaller


Idrettshaller, gymsaler og flerbrukshaller har et stort behov for lyddempende tiltak. Våre akustiske installasjoner dimensjoneres for lang levetid og gode akustiske egenskaper.

Personvern