Innovasjon Norge


Otretek mottar støtte fra Innovasjon Norge for å optimalisere det akustiske spilepanelet.
Sammen på prosjektet deltar Pir 2 Arkitekter på design og marked, og Sintef på rådgivning og testing.
Prosjektet har en varighet på to år fra 2021 og har et budsjett på MNOK 1,5.

Personvern