Prosjektreferanser: Stjørdal Kulturhus Kimen

Fakta

  • Sted: Stjørdal
  • År: 2015
  • Entreprenør: Skanska Norge AS
  • Byggherre: Stjørdal kommune / Stjørdal Kulturutvikling
  • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter / JSTArkitekter / Lusparken Arkitekter
  • Foto: Otretek AS

Stjørdal Kulturhus Kimen

Dette var Otreteks første store prosjekt med entreprenørselskapet Skanska i Trøndelag. I tett samarbeid med akustiker og arkitekt leverte vi himling og vegger i kirkerom, samt veggabsorbenter i vektersal, vegger i fellesrom og veggabsorbenter i storsalen.
Personvern