Prosjektreferanser: Benterud skole og flerbrukshall

Fakta

  • Sted: Hønefoss
  • År: 2019
  • Entreprenør: Ringerike kommune
  • Byggherre: HENT
  • Arkitekt: Arkitektene VIS-A-VIS AS
  • Foto: Otretek AS

Benterud skole og flerbrukshall

2200 m2 med perforerte plater, og spilevegger og spilehimling i klasserom, flerbrukshall, og fellesarealer ble levert av Otretek.
Personvern